Make your own free website on Tripod.com

TEMPAT IBADAH DI AREAL

PESAREAN GUNUNG KAWI

 

Adapun tempat – tempat ibadah yang ada di Gunung Kawi adalah :

Masjid Kyai Zakaria
Masjid ini terletak di sebelah kiri makam. Semula masjid ini hanya berfungsi sebagai mushola yang disediakan oleh Pengurus Pengelola Pesarean Gunung Kawi, untuk para pengunjung yang beragama Islam yang akan menjalankan ibadah sholat. Tetapi lambat laun berkembang fungsinya yaitu untuk memenuhi hasrat penduduk setempat dan sekitarnya untuk tempat beribadah. Maka berubahlah statusnya menjadi sebuah Masjid.

Masjid Agung IMAN SOEDJONO
Masjid ini terletak 500 meter antara Pesarean dan Padepokan Raden Mas Iman Soedjono. Masjid ini dibangun lebih memadahi dan seimbang dengan derapnya era pembangunan yang pesat dan modern. Masjid ini diresmikan penggunaannya oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang pada tanggal 4 Februari 1985. Masjid Agung Iman Soedjono ini dibangun untuk menampug para jemaah yang menjalankan ibadah sholat, mengingat Masjid Kyai Zakaria di Pesarean sudah tidak dapat menampung lagi.

Tempat Peribadatan DEWI KWAN IM serta CIAMSI
Tempat peribadatan ini sebenarnya khusus disediakan untuk menampung pengunjung yang beragama Budha atau Tri Dharma dalam menjalankan ibadahnya. Namun disana ada sarana lain yang mengundang perhatian umum untuk mengetahui perihal peruntungan nasib seseorang, yaitu berupa sarana yang dinamakan Ciamsi. Ugom atau surat peruntungan nasib yang ada di Ciamsi itu klasifikasinya sama dengan astrologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tabiat dan peruntungan nasib seseorang berdasarkan perhitungan perbintangan.
Maka di dalam ruangan ini banyak pula pengunjung lain agama yang ikut memanfaatkan kesempatan untuk ikut mengambil kartu peruntungan nasib atau Ciamsi tersebut.